Pejl

VALU

Vänster eller höger

Välj parti

För att se den interaktiva grafiken måste du ha JavaScript aktiverat, och använda en modern webbläsare som exempelvis Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer 9 och uppåt. Läs mer här.

Så här placerar sig den genomsnittliga väljaren på vänster-högerskalan

1991
1994
1998
2002
2006
2010
2014
Vänster
Mitten
Höger

Grafiken visar hur väljarna placerat sig själva på den så kallade vänster-högerskalan. Välj parti för att se förändringen i alla val sedan 1991.

Väljarna fick svara på frågan: "Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv?" Alternativen är sedan: "Klart till vänster", "Något till vänster", "Varken till vänster eller höger", "Något till höger" och "Klart till höger".

I grafiken ovan har vi slagit ihop de två olika alternativen till vänster i en kategori och alternativen till höger i en kategori. För att få fram procent-siffrorna klicka eller håll med musen över staplarna.

Observera att mycket små värden kan vara svåra att se i mobiltelefoner.

Om Vallokalsundersökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla nationella val i Sverige sedan 1991. Här visar vi enbart ovägda siffror från undersökningen om inget annat anges.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat i rekommenderar vi Valmyndighetens hemsida.

Här kan du läsa mer om Valu.

Publicerad:

Utforska själv


© Sveriges Television AB